Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Państwo,

realizując naszą misję pomocy drugiemu człowiekowi, poprzez zapewnienie mu kompleksowego rozwoju zapraszamy do współpracy w zakesie dofinansowanych szkoleń, które możemy dla Państwa zorganizować.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Kto może skorzystać z dofinansowania?
Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę .W przypadku gdy pracodawca zatrudnia do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Pracodawca zatrudniający od 10 do 249 osób starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

Jak wygląda procedura przyznawania środków?
W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

W czym może pomóc Fundacja Promenada?
BEZPŁATNIE zajmiemy się stworzeniem oferty kształcenia dla Państwa Przedsiębiorstwa (poprzedzonej wnikliwym zbadaniem potrzeb rozwojowych), wypełnieniem niezbędnej dokumentacji oraz zorganizowaniem kursu.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Skontaktować się z Fundacją Promenada: tel. +48 533 350 951, email: fundacjapromenada@gmail.com