Skip to content

Magdalena Światkowska

Specjalistka ds. komunikacji i brandingu, specjalizująca się w komunikacji wewnętrznej i strategii marki.

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Katedrze Psychoterapii
Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym, stosując również podejście systemowe oraz humanistyczne. W codziennej pracy wykorzystuje dostępne techniki i metody, tak aby pomagać pacjentom o zróżnicowanych potrzebach. W relacji terapeutycznej interesuje mnie drugi człowiek, chęć niesienia pomocy oraz zrozumienia sposobu widzenia pacjenta. Działam wielowarstwowo, z szacunkiem, empatią oraz wnikliwym spojrzeniem na problem.

Swoją wiedzę poszerzam poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Pracę poddaje stałej superwizji.


© 2022 Fundacja PROMENADA