Skip to content

Projekty w trakcie realizacji

Psychopomocnx

W ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Rośnij w Siłę można skorzystać z darmowych konsultacji psychologicznych oraz z psychoterapii indywidualnej/partnerskiej mocno dofinansowanej (koszt sesji 20zł.) do wyczerpania przyznanych środków.

Dziękujemy Osobom Organizatorskim! Kampania Przeciw Homofobii. Więcej info:  https://www.instagram.com/pantene/
Przychopomocnx

RPO WO, pn. "Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym osób starszych i opiekunów faktycznych"

KUZ


© 2022 Fundacja PROMENADA