Skip to content

Projekty zrealizowane

RPO WO Działanie 8.1 „W kierunku zdrowia”
Dodaj nagłówek (Plakat (w poziomie)) (1)
RPO WO Działanie 8.1. „Szansa na zdrowsze życie”
Dodaj nagłówek (Plakat (w poziomie))
Grupy wsparcia dla osób LGB

– Konkurs z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Projekt finansowany przez Urząd Miasta Opole

Projekty zrealizowane
RPO WO Działanie 8.1

„Rozwój wysokiej jakość usług opieki długoterminowej domowej u osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami na terenie powiatu oleskiego i miasta Kluczbork” w 2020-2021

Projekty zrealizowane
„Aktywny Senior” w 2020r

– projekt realizowany w realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Centrum Aktywizacji Społecznej, finansowany przez Urząd Miasta Opole

aktywny senior
„Akcja aktywizacja w Opolu” w 2020r

– projekt realizowany w realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Centrum Aktywizacji Społecznej, finansowany przez Urząd Miasta Opole

aktywizacja
RPO WO Działanie 8.1

„Rozwój usług zdrowotnych nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami na terenie powiatu oleskiego oraz miasta Kluczbork” w 2019r.

Projekty zrealizowane
„Kierunek FIO” – Wsparcie na starcie

-podnoszenie kwalifikacji pracowników w 2019r. – projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 oraz Samorządu Województwa Opolskiego

„Mocne NGO dla dobra nas wszystkich” w 2018r.

– projekt ze środków pochodzących z dotacji Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach konkursu „Silne NGO’ finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola

Projekty zrealizowane
Senioralne wojaże

„Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2018r. – projekt finansowany przez Urząd Miasta Opole

Projekty zrealizowane
„Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym” w 2017r.

– projekt finansowany przez Urząd Miasta Opole

emeryci-promenada
„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”
w 2017r.

– projekt finansowany przez Urząd Miasta Opole

Projekty zrealizowane

© 2022 Fundacja PROMENADA