Skip to content

Szkolenia

 • „Kontakt z pacjentem z problemami natury psychicznej” – szkolenie realizowane jest w 5 blokach tematycznych po 16h”:- Uzależnienia
  – Zaburzenia nastroju
  – Zaburzenia odżywiania
  – Zaburzenia lękowe
  – Psychozy

  Szkolenie zawiera część teoretyczną, w oparciu o klasyfikacje kliniczne oraz część praktyczną, nastawioną na aktywność warsztatową uczestników. Wzbogacone jest o analizę przypadków. Szkolenie można realizować w całości lub w wybranych blokach tematycznych.
  Najczęściej realizujemy je wśród pracowników DPS-ów, Domów Seniora, a także wśród studentów Psychologii. Istnieje możliwość przygotowania szkolenia na potrzeby konkretnej grupy odbiorców.

 • „Transpłciowość – co to znaczy?” – szkolenie podstawowe dla pedagogów, personelu medycznego i pozostałych grup mających zawodowy kontakt z osobami z niezgodnością płciową. W zależności od potrzeb szkolenie może trwać od 1 – 3 godzin.
 • „Osoba z niezgodnością płciową w gabinecie psychologicznym / psychoterapeutycznym” – szkolenie kierowane do specjalistów. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące kontaktu i pracy z w/w osobami. Wzbogacone o pracę warsztatową.

Szkolenia odbywają się cyklicznie w terminach podawanych na naszym Facebooku.

Koszt poszczególnych szkoleń „na zlecenie” ustalamy indywidualnie, w zależności od grupy docelowej, czasu i terminu realizacji.

Szkolenia

© 2022 Fundacja PROMENADA