Psychoterapia

Realizując zadania statutowe Fundacji oferujemy również usługi psychoterapii. Zagadnienia szczególnie bliskie nam w pracy z pacjentami to: Niskie poczucie własnej wartości Niskie poczucie własnej wartości to problem często zgłaszany w trakcie psychoterapii. Zwykle towarzyszy mu:  brak pewności siebie, nieobiektywne porównywanie się z innymi, nadmierna samokrytyka, poczucie wstydu, bezwartościowości oraz uzależnianie oceny swojej osoby od oceny innych. Coraz częściej niska samoocena  przyczynia się do rozwoju depresji i innych problemów natury psychicznej. Depresja Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie i dotyka około 10 procent populacji. U każdego pacjenta objawy depresji mogą być inne, dlatego tak trudno ją rozpoznać. U niektórych osób na pierwszy plan wysuwa się niechęć i obojętność. Tracą ochotę na robienie czegoś, co do tej pory sprawiało im przyjemność. U innych pojawia się rozdrażnienie, złość, problemy ze snem, z apetytem. Nie warto tych problemów ignorować, gdyż istnieje ogromna szansa na to, że będą się pogłębiać. Relacje ​Człowiek jest istotą społeczną i od najmłodszych lat odczuwa silną potrzebę afiliacji, czyli społecznej przynależności. Czasami jednak pierwotna potrzeba kontaktu z innymi ludźmi zostaje marginalizowana i wypierana. Mówimy wówczas o problemie w relacjach międzyludzkich. To, w jaki sposób nawiązujemy kontakty z drugim człowiekiem, jak te relacje się kształtują, ma znaczenie, szczególnie wtedy, gdy powtarzamy wzorce, będące dla nas źródłem cierpienia i bólu.

Mgr Agnieszka Bąk

Umów się na wizytę

Mgr Piotr Włodarczyk

Umów się na wizytę