Skip to content

Arkadiusz Parker

Z wykształcenia jest psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończył Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii, organizowany przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, posiadający akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, stosując również podejście humanistyczno – egzystencjalne.

Pomaga osobom z trudnościami dotyczącymi m.in. poczucia własnej wartości, radzenia sobie z wysokim poziomem stresu, nawiązywania i utrzymywania zadowalających relacji interpersonalnych. Podejmuje się leczenia zaburzeń osobowości, nastroju, stanów lękowych. Prowadzi psychoterapię osób z diagnozą psychoz – dysocjacji, schizofrenii i zaburzeń schizofrenopodobnych. Pracuje również z osobami, które doświadczyły w swoim życiu różnego rodzaju traum.

Swoją pracę regularnie poddaje superwizji. Stale podnosi swoje umiejętności poprzez udział w kursach, warsztatach i szkoleniach, głównie z dziedzin psychologii, psychoterapii, neurologii oraz psychiatrii.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz. Pracuje zgodnie z kodeksem etycznym PTP.

Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 roku życia oraz psychoterapię grupową. Współprowadzi także psychoterapię partnerską (koterapia w różnych konstelacjach związkowych) oraz grupy wsparcia.

Zajmuje się diagnostyką niezgodności płciowej, diagnozą osobowości oraz zaburzeń dysocjacyjnych.

W Fundacji zajmuje się również pozyskiwaniem środków w ramach działań projektowych, a następnie ich koordynacją oraz współpracą z instytucjami. Zajmuje się organizacją i wdrażaniem nowych obszarów działalności Fundacji.

Umów wizytę


© 2022 Fundacja PROMENADA