Skip to content

Opiniowanie:

Diagnostyka:

 –  zaburzeń związanych z traumą – testy przesiewowe w kierunku zaburzeń dysocjacyjnych

 –  zaburzeń dysocjacyjnych – ustrukturyzowany wywiad

WAŻNE: Osoba badana otrzymuje opis wyników, bez arkusza testowego. Zalecamy skonsultowanie wyników z psychologiem podczas dodatkowej konsultacji psychologicznej.


© 2022 Fundacja PROMENADA