Skip to content

„Każdy człowiek ma inny świat wewnętrzny i dla każdego ten sam bodziec ma inne znaczenie”

Irvin D. Yalom

POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY TRAUM

Wydarzenie traumatyczne, to takie, które jest źródłem dotkliwego cierpienia, z którym człowiek przez dłuższy czas nie potrafi sobie sam poradzić i jest ono przyczyną długotrwałych skutków natury psychologicznej.

Warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy w formie psychoterapii indywidualnej. Nasi psychoterapeuci pracują głównie w nurcie psychodynamicznym, jednakże ze względu na to, iż każdy człowiek ma inne potrzeby, łączymy także inne podejścia, gdy jest to wskazane.


© 2022 Fundacja PROMENADA